Çift Anadal

Yakın Doğu Üniversitesi’nden İkinci Diploma Fırsatı: Çift Anadal Programı

Yakın Doğu Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerine çift anadal programı ile ikinci diploma alma fırsatı sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölümlerinde başarılı olan öğrencilere Çift Anadal Programını (ÇAP) tamamlamak suretiyle kendi lisans programlarının yanı sıra diğer alanlarda da ikinci bir diploma alma fırsatı verileceği belirtildi.

Çift Anadal Programı Nedir?
Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlayan programa “Çift Anadal Programı” adı veriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları
Sunulan ikinci diploma fırsatı için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekiyor. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında anadal önlisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift anadal başvurusu için öğrencinin lisans programındaki genel akademik başarı not ortalamasının en az 2.30 olması ve lisans programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekiyor. Lisans diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması en az 2.30 olan ancak başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde ise yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranıyor. Çift Anadal başvuruları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılabiliyor.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Çift Anadal Koordinatörü
Doç. Dr. Turgut Türsoy

Bölüm/Program Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölüm/Program
Bankacılık ve Finans 75 - YDÜ Tüm Bölümler-Türkçe/İngilizce
Bankacılık ve Finans 51 - Bilgisayar Enformatik
Bankacılık ve Finans 63 - Matematik
Bilgi ve Belge Yönetimi 66 - Bankacılık ve Finans
Bilgi ve Belge Yönetimi 69 - Bilgisayar Enformatik
Bilgi ve Belge Yönetimi 66 - Ekonomi
Bilgi ve Belge Yönetimi 69 - YDÜ Tüm Bölümler
Bilgi ve Belge Yönetimi 63 - İnsan Kaynakları
Bilgi ve Belge Yönetimi 60 - İşletme
Bilgi ve Belge Yönetimi 60 - Pazarlama
Bilgi ve Belge Yönetimi 69 - Siyaset Bilimi
Bilgi ve Belge Yönetimi 69 - Uluslararası İlişkiler
İşletme 48 - Avrupa Birliği İlişkileri-İngilizce/Türkçe
İşletme 66 - Bilgi ve Belge Yönetimi
İşletme 39 - Bilgisayar Enformatik-İngilizce /Türkçe
İşletme 69 - Siyaset Bilimi-İngilizce /Türkçe
İşletme 48 - Turizm ve Otel İşletmeciliği-İngilizce/Türkçe
İşletme 69 - Uluslararası İlişkiler-İngilizce /Türkçe
İşletme 75 - YDÜ Tüm Bölümler-İngilizce /Türkçe
Ekonomi 57 - Uluslararası İlişkiler-İngilizce /Türkçe
Ekonomi 78 - YDÜ Tüm Bölümler-İngilizce /Türkçe
Ekonomi 36 - Avrupa Birliği İlişkileri
Ekonomi 54 - Siyaset Bilimi-İngilizce /Türkçe
Ekonomi 60 - Kamu Yönetimi
Bölüm/Program Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölüm/Program
Avrupa Birliği İlişkileri 57 - YDÜ Tüm Bölümler-İngilizce /Türkçe
Avrupa Birliği İlişkileri 36 - Ekonomi-İngilizce /Türkçe
Avrupa Birliği İlişkileri 45 - Uluslararası Hukuk
Avrupa Birliği İlişkileri 42 - Hukuk
İnsan Kaynakları 45 - YDÜ Tüm Bölümler
İnsan Kaynakları 42 - YDÜ Tüm Bölümler-Türkçe
Uluslararası İşletme 42 - YDÜ Tüm Bölümler
Uluslararası İlişkiler 87 - YDÜ Tüm Bölümler
Uluslararası İlişkiler 93 - YDÜ Tüm Bölümler-İngilizce
Uluslararası İlişkiler 63 - Ekonomi- İngilizce /Türkçe
Uluslararası İlişkiler 57 - Hukuk
Kamu Yönetimi 99 - Ekonomi
Kamu Yönetimi 57 - Hukuk
Kamu Yönetimi 84 - YDÜ Tüm Bölümler
Pazarlama 42 - Bilgisayar Enformatik
Pazarlama 66 - YDÜ Tüm Bölümler
Pazarlama 57 - Uluslararası İlişkiler
Pazarlama 51 - Siyaset Bilimi
Pazarlama 60 - Psikoloji
Yönetim Bilişim Sistemleri 42 - YDÜ Tüm Bölümler- İngilizce /Türkçe
Siyaset Bilimi 60 - İşletme -İngilizce /Türkçe
Siyaset Bilimi 84 - YDÜ Tüm Bölümler- İngilizce /Türkçe