Akademik

Kuruluş

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 1988 yılında biri İşletme Yönetimi diğeri Bilgisayar Enformatik olmak üzere iki bölümlü olarak kurulmuş. İzleyen yıllarda Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Bankacılık ve Finans, Uluslararası İşletme, Avrupa Birliği İlişkileri, Bilgi ve Belge Yönetimi, Pazarlama ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri olmak üzere on iki ayrı bölümün daha kurulması ile bugün on dört bölüm ile 1500 üzerinde öğrenciye hizmet veren büyük bir fakülte olmuştur.

Neden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çünkü, seçkin akademik kadrosu ve devamlı olarak güncellenen eğitim programları, öğrencilerimizin çağdaş bir eğitim almalarını olanaklı kılıyor.

Çünkü, Fakülte bünyesinde yer alan çok sayıda bölüm ve yatay geçiş yapabilme olanağı öğrencilerimizin gerçek ilgi alanlarını belirlemesine olanak sağlıyor ve onlara çok çeşitli iş olanakları sunuyor.

Çünkü, eğitim dilinin İngilizce olması mezunlarımızın uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanaklarını artırıyor.

Çünkü, Fakültemizde 13 farklı ülkeden gelen 300 yabancı uyruklu öğrenci olması, öğrencilerimizin farklı kültürler ile tanışmasına ve kaynaşmasına olanak sağlıyor.

Çünkü, öğrencilerimiz ile öğretim elemanları ve yöneticiler arasında etkili iletişim için kurduğumuz mekanizmalar, öğrencilerimizin her türlü akademik ve sosyal sorunlarını öğretim elemanlarının, danışmanların ve Fakülte yöneticilerinin dikkatlerine sunmalarına olanak sağlıyor.

Çünkü, öğretim elemanları ve öğrencilerimizi bir araya getirmek için düzenlediğimiz sosyal etkinlikler, öğretim elemanları ile öğrenciler arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmeye olanak sağlayıp bir aile ortamı yaratıyor.

Çünkü, Fakülte yönetiminin öğrenci kulüplerinin sosyal ve akademik etkinliklerini desteklemesi, öğrencilerimizin girişim yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Çünkü, Kıbrıs’ın renkli kültürü ve dingin ortamında Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesinin sunduğu olanaklar, öğrencilerimizin kendilerini özgür bireyler olarak geliştirmelerine olanak sağlıyor.