“Vatansızlık, Göç ve Milliyetçiliğin Sınırları”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin düzenlediği yuvarlak masa toplantısı ile değerlendirildi

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemine “Vatansızlık, Göç ve Milliyetçiliğin Sınırları” temalı bir yuvarlak masa toplantısı ile başlangıç yaparak, son yıllarda içerisinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan göç hareketlerini mercek altına aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset Bilimi Bölümünde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Nergis Canefe’nin konuşması ile açılan toplantıda, Orta Doğu coğrafyasındaki standart tanım dışındaki etnik-dini azınlıkların toplumsal ve siyasi şiddet açısından namzet haline gelmesi ve yerinden edilmesini etkileyen genel sosyo-politik bağlamın kısa bir özetini sunulmuştur. Kanada, York Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Nergis Canefe, konuşmasında “Orta Doğu’daki azınlık toplulukları, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bölgeyi saran ardışık türbülans dalgalarına en duyarlı gruplar olmuştur. Azınlık topluluklarının çoğu, kitlesel siyasi şiddet ve sosyoekonomik kayıplardan kaynaklanan sürgünler sonucunda, bölgeden neredeyse tamamen silinme noktasına kadar yerinden edilmiştir” dedi. Canefe konuşmasında ayrıca, bu tür hedef kitlesel göçü normalleştiren devlet-toplum ilişkilerini eleştirel bir şekilde inceleme ihtiyacını vurgulamıştır.

Profesör Nergis Canefe (PhD & SJD), uluslararası kamu hukuku, karşılaştırmalı siyaset, zorunlu göç çalışmaları ve eleştirel insan hakları konusunda uzmanlaşmış bir Türkiye kökenli Kanadalı bilim kadınıdır. 1998’ten bu yana birçok uluslararası ve Türk Üniversitesinde görev yapmıştır ve 2003’ten bu yana Kanada, York Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 100’e yakın bilimsel makalesi ve Türkçe ve İngilizce kaleme alınmış kitapları bulunmaktadır. Bunlar arasında Geçiş Dönemi Adaleti ve Zorunlu Göç (editör cilt, 2019, Cambridge Üniversitesi Yayınları), Suriye Göçü üzerine Bağlam Tartışmaları (monograf, 2018, Bilgi Üniversitesi), Bir Paradigma Olarak Yahudi Diasporası: Siyaset, Din ve Aidiyet (editör cilt, 2014, Libra Yayınları – Orta Dogu Araştırmaları Dizisi), Milliyetcilik, Kimlik ve Aidiyet (monograf, 2006, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınevi) ve Türkiye ve Avrupa Entegrasyonu: Katılım Beklentileri ve Sorunlar (2004, Routledge Mehmet Uğur ile işbirliği içinde) özellikle göç ve vatandaşlık konuları üzerinde yoğunlaşan eserlerdir. En son kitabı Evrensel Yargının Sınırları: İnsanlığa Karşı Suçlar Üzerine Eleştirel Bir Tartışma (Manchester Üniversitesi Uluslararası Hukuk Serisi, yakında çıkacak) olup, ardından Orta Doğu’daki  Azınlıklar ve Orta Doğu’da İdare Hukukunun Karşılaştırmalı İncelemesi başlıklı eserleri hazırlamaktadır. Profesör Canefe aynı zamanda formel eğitimli bir sanatçıdır. Desen, tasarım ve duvar resimleri 2008’den beri Türkiye ve yurtdışında düzenli olarak sergilenmektedir.

Yuvarlak masa toplantısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla interaktif bir şekilde devam etmiş ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu’nun Prof. Canefe’ye Yakın Doğu Üniversitesi ve özelde de Fakültemiz adına ortaya koyduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür etmesiyle sona erdi.