Duyurular

MEZUN ÖĞRENCİLERİN CÜBBE TEMİNİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU (!)

  • Mezun durumdaki öğrencilerin cübbelerini temin edebilmeleri için Yakın Doğu Bank Üniversite Şubesi’nde cübbe hesabına yatırılan 180TL (Yüz Seksen TL)’lik  2 adet banka dekontu ile  Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Kat, 7 No.lu odadaki Muhasebe Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

  • Öğrencilerin ödedikleri ücret iadesini geri alabilmeleri için ise, en geç 15 Şubat 2021 tarihine kadar, cübbelerini, zarar görmemiş durumda teslim etmeleri gerekmektedir.