MEZUN ÖĞRENCİLERİN CÜBBE TEMİNİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU (!)
Eklenme Tarihi: 15 Haziran 2022, 14:31
  • Mezun durumdaki öğrencilerin cübbelerini temin edebilmeleri için 21 Haziran 2022 tarihinde Yakın Doğu Bank Üniversite Şubesi‘nde cübbe hesabına yatırılan 600TL’lik  2 adet banka dekontu ile  Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Kat, 7 No.lu odadaki Muhasebe Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Öğrencilerin ödedikleri ücretin 400TL iadesini alabilmeleri için ise, en geç 23 Haziran 2022 tarihine kadar, cübbelerini, zarar görmemiş durumda teslim etmeleri gerekmektedir.