MEZUN ÖĞRENCİLERİN CÜBBE TEMİNİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU (!)
Date Added: 22 Haziran 2021, 09:53
Last Updated Date:27 Temmuz 2021, 15:21

Mezun durumdaki öğrencilerin cübbelerini temin edebilmeleri için Yakın Doğu Bank Üniversite Şubesi’nde cübbe hesabına yatırılan 180TL (Yüz Seksen TL)’lik  2 adet banka dekontunu, Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Kat, 7 No.lu odadaki Muhasebe Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin ödedikleri ücret iadesini geri alabilmeleri için ise, en geç  törenden 1 hafta sonra, cübbelerini zarar görmemiş durumda teslim etmeleri gerekmektedir.