İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri AB Bilgi Merkezinde alan araştırması gerçekleştirdi

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, uluslararası kurum ve kuruluşları yakından tanımak ve derslerde edindikleri kuramsal bilgilerin pratikte nasıl uygulandığına ilişkin gözlem yapmak amacıyla Lefkoşa’da faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezine araştırma ziyaretinde bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Uluslararası İlişkiler Kuramı dersi kapsamında Avrupa Birliği (AB) kurumlarını ve Kıbrıs’a yönelik politikalarını daha yakından takip edebilmek amacıyla AB Bilgi Merkezinde bir alan çalışması yürüttü. Çalışma kapsamında gerek uluslararası kurumların işleyişi gerekse Avrupa Birliği’nin mevzuatını yakından inceleme olanağı bulan öğrenciler, AB Bilgi Merkezi’nin görev ve faaliyetlerinin yanı sıra Birliğin farklı coğrafi bölgelerinden gelen ve AB vatandaşı olmayan bireylere yönelik sunduğu gönüllü ve profesyonel staj ve mesleki programlar hakkında bilgilendirildi.

Bugün 28 üye devlet barındıran AB, kurulduğu 1951 Paris Anlaşmasından bu yana geçirdiği bütünleşme süreçlerinin de ele alındığı araştırma ziyaretinde, özellikle örgütün genişleme ve derinleşme politikalarına atıfta bulunularak Kıbrıs adasının 2004 yılında AB’ye üye olması ile birlikte yaşanan gelişmeler öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. Bu çerçevede, AB müktesebatının (acquis) Kuzey Kıbrıs’ta askıya alınmasının ardından AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik ürettiği politikalar ve özellikle Yeşil Hat Tüzüğü gibi teknik konular hakkında bilgi alan öğrenciler interaktif bir biçimde tartışarak, AB’nin adadaki rolü ve normatif işlevine ilişkin değerlendirmelerde bulundular.

Öğrenciler ile birlikte AB Bilgi Merkezine ziyarette bulunan Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü; farklı coğrafyalardan ülkemize ve üniversitemize gelen öğrencilerin uluslararası kurumları tanıma olanağı bulmalarının derslerde edindikleri teorik arka planın yanında alan çalışmalarının bilgiyi ve bilimsel araştırmayı destekleyici bir işlevi olduğunu ifade etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Z. Eyüpoğlu, dünyanın farklı ülkelerinden Üniversitemize gelen öğrencilerin alan araştırmalarına katkı koyacak, farklı kurumları tanıyacak imkana sahip olmaları gerekliliğinin altını çizerek, disiplinler arası ve analitik bir eğitim-öğretim ilkesi ile bu tür faaliyetleri her daim desteklediklerini ifade etti.

Ziyaret, soru-cevap bölümünün ardından öğrencilere AB’yi tanıtıcı kitapçıkların dağıtılması ile sona erdi.

 

Fotoğraf Galerisi: