Fakültemiz Öğretim Üyeleri/Görevlileri Yakın Doğu Üniversitesinde “Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar Sempozyumu” için Bildiri Sundular
Eklenme Tarihi: 28 Nisan 2019, 22:41
Son Güncelleme Tarihi:27 Temmuz 2021, 15:17

Fakültemiz Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nur Köprülü, Doç. Dr. Sait Akşit, Doç. Dr. Dilek Latif, Doç. Dr. Şevki Kıralp ve Öğretim Görevlisi Cemal Yorgancıoğlu

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan ile Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Eftal Özkul’un, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S. Günsel’in himayelerinde tertiplemiş olduğu “Tarihten Günümüze Millî Kavrayışlar Sempozyumu” dahilinde bildiri sunmuşlardır.

Yakın Doğu Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 18-19 Nisan 2019 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’sinde gerçekleştirilen sempozyum dahilinde Fakültemiz Dekan Yardımcısı ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, “Lübnan’da ‘Ulus İnşası’ Üzerine Yeniden Düşünmek: Arap Ayaklanmaları Sonrası Güç Paylaşımı ve Mezhepsel Ayrılıklar” başlıklı çalışması ile Orta Doğu’da Ulus-Devlet İnşa Süreçleri ve Kimlik Politikaları üzerinden Lübnan özelinin nasıl okunması gerektiği üzerine hazırladığı araştırmasını sunmuştur.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sait Akşit ise “Türkiye’de Siyasî Partilerin Kıbrıs Sorununa Bakışı: Değişim İçinde Devamlılık” başlıklı çalışması ile 1970’li yıllardan 2000’li yıllara değin uzanan süreç içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren siyasi partilerin Kıbrıs konusunda değişen veya değişmeyen ele alış şekil ve düşüncelerini, parti programları üzerinden hazırladığı araştırmasını sunmuştur.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilek Latif “Bölünmüş Toplumlarda Tarih Eğitimi ve Milliyetçilik” başlıklı çalışması ile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum, Sırplar ile Boşnaklar ve Filistinli Araplar ile İsrailliler gibi üç farklı problemli coğrafyadan verdiği örnekler ile tarih kitapları üzerinden hazırladığı araştırmasını sunmuştur.

Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Şevki Kıralp “Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçilik ve Kimlik Tanımları” başlıklı çalışması ile Kıbrıs Türk toplumu özelinde kimlik anlayış ve kavrayışlarını istatistiki verilere dayalı bir şekilde hazırlamış olduğu araştırmasını sunmuştur.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlilerinden Doktor Adayı Cemal Yorgancıoğlu “Tarihsel Bir Kavram Olarak Milliyetçilik: Fransız Milliyetçiliğinden Balkanizasyona Evrimi” başlıklı çalışması ile milliyetçiliğin doğuşu, siyasallaşması ve ideoloji haline gelmesi ve 18. yüzyıldan günümüze geçirmiş olduğu evrimleri anlatan araştırmasını sunmuştur.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan…

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’in teşrif etmiş olduğu sempozyumun açılış konuşmasını yapmıştır. Yapmış olduğu konuşmada “millî” kavramının Türk literatüründeki yeri ve anlamı, onlarca yazar ve düşünürden yapmış olduğu alıntılar ile en detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Eftal Özkul sempozyum sonrası fakültemiz öğretim üyeleri ve görevlilerine sağlamış olduğu katkıdan dolayı teşekkür etmişlerdir.

Fotoğraf Galerisi