Bölüm Başkan Mesajı

Değerli Öğrenciler,

Dünyamızdaki küreselleşme süreci hem iktisadi hem de siyasi alanda hızla devam etmektedir. Dünyadaki mevcut kaynaklar ülkeler arasında eşit bir şekilde dağılmamıştır, dolayısıyla bazı kaynaklar bazı ülkelerde gereğinden çok fazla bulunurken bazı ülkelerde ya az ya da  hiç bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkeler birbirleriyle ticari ilişki içerisinde olma zorunluluğuna girmektedirler. Dünyadaki refahın artıp gelişmesi için uluslararası ticaretin; diğer bir deyişle uluslararası iktisatın kurallarının en iyi şekilde çalıştırılmasına ihtiyaç vardır.

Dünyamızda ülkeler ekonomilerindeki zenginliğe göre üç temel gruba ayrılırlar.Bunlar; gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş ülkelerdir. Her ülkenin hedefi bir üst kategoriye yükselmek veya üst kategoriden inmemektir. Bu nedenle ülkelerin iyi yetişmiş iktisatçılara ihtiyacı vardır.Buna benzer gruplaşma; toplumlar içerisinde de mevcuttur.Toplumlarda kişiler ekonomik varlıklarına göre düşük gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli olmak üzere üç temel gruba ayrılmıştır.Üç grupta da yer alan  bireylerin hedefi; bir üst sınıfa çıkmak veya bulunduğu gruptan daha aşağıya düşmemektir.Burada da kişilerin ekonomi bilimini çok iyi bilmelerine ihtiyaç vardır. Ekonomi bilimini bilmek yalnızca ekonomistlerin yapması gereken bir şey değildir, tüm insanların genel anlamda daha refah yaşayabilmeleri için temel ekonomi prensiplerini bilmelerine ihtiyaç vardır.

Dünyanın bir yerlerinde yaşanacak ekonomik ve siyasi gelişmeler; mutlaka dünyanın başka yerlerindeki ülkeleri de etkileyecektir. Söz konusu etkilerden olumlu veya olumsuz en istenilir şekilde etkilenebilmek için Ekonomi bilimini bilmeye önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Ekonomi Bölüm Başkanı olarak ana hedefim; Ekonomi Bölümünde okuyan öğrencilerin dünya ekonomisini ve siyasetini en iyi şekilde kavrayabilen, ve ayrıca dünya ekonomisi yanında dünya tarihini  de en iyi şekilde bilen bireyler olarak eğitilmelerini sağlamaktır. Dünya ekonomisindeki ticaretin ve üretimin üçte birlik miktarını gerçekleştirmekte olan Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik ve siyasi olarak daha iyi kavranabilmesi için dört yıllık  Ekonomi Ders Programına zorunlu ve seçmeli olarak AB ekonomisi ve siyaseti ile ilgili dersler konmuştur. Bölümde okuyacak olan öğrencilerin Ekonomi teorilerini çok iyi bilmek yanında siyaseti ve tarihi de çok iyi bilmelerine ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde küreselleşen ve gittikçe rekabetin yükseldiği piyasalarda daha iyi iş bulma imkanını yakalayacaklardır.İyi derecede ekonomi bilmek toplumları ve dolayısıyla de ülkeleri daha zengin hale getirebilecek ve böylece daha refah yaşamlar elde edilebilinecektir.

Prof. Dr. Hüseyin ÖZDEŞER
Ekonomi Bölümü Başkanı