Haberler

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nur Köprülü ve Yrd. Doç. Dr. Assel Tutumlu Lund Üniversitesinde Uluslararası Bir Atölye Çalışması Düzenlediler

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Nur Köprülü ve Yrd. Doç. Dr. Assel TutumluWhat’s new in new authoritarianism/ yeni otoriteryanizmde yeni olan nedir” temalı uluslararası bir atölye çalışmasını geçtiğimiz hafta İsveç’te faaliyet gösteren Lund Üniversitesinde düzenlendiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Assel Tutumlu atölye çalışmasını disiplinler arası bir yaklaşım ile demokratikleşme ve çağdaş otoriteryanizm tartışmalarını dünyanın farklı Üniversitelerinden davet edilen akademisyen ve araştırmacıları ile İsveç’in Lund Üniversitesinde düzenlendiler.

Atölye çalışmasının temel amacını değişen küresel ölçekte günümüz otoriteryanizm tartışmalarını farklı bölge örnekleri üzerinden kuramsal bir bakış açısı ile analiz etmek ve özellikle sadece Güney yarımküredeki otoriter rejimleri değil, ayrıca Kuzey yarımkürede yer alan Doğu/ Batı Avrupa ve ABD’de son yıllarda ivme kazanan yeni popülist ve aşırı sağa kayan yönetim şekillerini masaya yatırmak olduğunu ifade eden Dr. Köprülü ve Dr. Tutumlu, atölye çalışmasının ardından uluslararası bir yayın hedeflediklerini ifade ettiler.

İki gün süren atölye çalışmasının açılış konuşmalarını Dr. Tutumlu, Dr. Köprülü ve Dublin City Üniversitesinden Dr. Paola Rivetti yaptı…

Giriş niteliğindeki bu panelinde Assel Tutumlu, “Theoretical Debates on Authoritarianism/ Otoriteryanizm çalışmalarında Kuramsal Tartışmalar”; Nur Köprülü, “Historical Trajectories of Authoritarianism/ Otoriteryanizm çalışmalarına Tarihsel bir Bakış”; ve Paola Rivetti ise “Convergence of Governance in Authoritarian and Democratic Systems/ Otoriter ve Demokratik Yönetim Sistemlerinin Yakınlaşması” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Atöyle çalışmasını düzenleyen Dr. Tutumlu ve Dr. Köprülü ayrıca bölge odaklı panellerde kendi uzmanlık alanları olan Avrasya ve Orta Doğu çalışmalarına ilişkin tebliğlerini sundular. Tutumlu konuşmasında, Liberalizm, Otoriteryanizm ve Kazakistan örneğini ortaya koyarken; Köprülü ise Arap Ayaklanmaları öncesi ve sonrasında bölgeye ilişkin devlet yapılanması ve rejim tartışmalarını irdeledi.

Yakın Doğulu öğretim üyeleri tarafından düzenlenen uluslararası atölye çalışması, Lund Üniversitesi, Hukuk Sosyolojisi Bölümü ev sahipliğinde 11 farklı panelden oluşarak dünyanın birçok bölgesinden akademik çalışmalar yürüten araştırmacıları ve öğretim üyelerini bir araya getirme fırsatı sundu. ABD, Kanada, İskoçya, Porto Riko, Romanya, Rusya, Sırbistan, Özbekistan ve Tunus’tan gelen katılımcılar kendi alanlarındaki çalışmaları ve yayınları ile tartışmalara düşünsel zenginlik kattılar.

Dr. Assel Tutmlu ve Dr. Nur Köprülü, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yazınındaki otoriteryanizm çalışmalarına yeni bir tanım ve kavramsallaştırma ihtiyacı içerisinde olduğumuzu ve söz konusu atölye çalışmasını bu konuyu farklı alanlar ve disiplinlerde çalışmalar yürüten akademisyenlerle birlikte irdelemek istediklerini kaydederek, otoriter rejimlerin günümüze dek demokratikleşme tanımı ve kavramsallaştırmaları ile mukayese edildiğine dikkat çekti. Köprülü ve Tutumlu; özellikle Schumpeter ve Dahl’in minimalist ve maksimalist demokrasi tanımlarından yola çıkılarak, otoriter rejimlerin ortaya çıkışında ve pekiştirilmesinde demokratikleşme ve modernizasyon teorilerinin baskın bir konumda olduğunu ifade ederek, gerçekleştirilen atölye çalışmasının bu kavrama ve akademik tartışmalara yeni bir yön vermesi amacıyla yola çıktıklarına vurgu yaptılar. Özellikle Latin Amerika, Orta Doğu & Kuzey Afrika ve hatta Batı’daki otoriter/ yarı-otoriter/ yumuşak otoriteryanizm gibi tanımlanabilen rejimlerin yeni bir analitik ve kuramsal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu ve yeni kavramsallaştırmalara ışık tutacak bu çalışmayı uluslararası bir yayına dönüştürmeyi hedeflediklerini de ifade ettiler.

Son olarak, Köprülü ve Tutumlu, İsveç Beşerî ve Sosyal Bilimler Enstitüsü (Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences) tarafından desteklenen atölye çalışmasının gerçekleşmesinde Lund Üniversitesi ve Helsinki Üniversitesi araştırmacılarından Rustamjon Urinboyev’e katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Fotoğraf Galerisi